PARTNERSKÉ TÝMY

Interreg Rakousko - Česká republika

V rámci Fondu malých projektů Rakousko – Česká republika proběhl v roce 2021 v období od 1. července do 30. září projekt „Házenou k přátelství“ mezi naším klubem TJ Sokol Nové Veselí a rakouským klubem UHC Eggenburg.

 

Spolupráce v oblasti házené jako olympijského sportu s bohatou tradicí jak v České republice, tak v Rakousku je i v současné době na velmi nízké úrovni. Cílem tohoto projektu bylo nastartovat spolu s naším partnerem UHC Eggenburg spolupráci, díky které umožníme sportovcům, trenérům a činovníkům z našich regionů výměnu zkušeností na poli házené. V rámci jednotlivých výměnných akcí se uskutečnily společné tréninky, přátelské zápasy a semináře trenérů, rozhodčích a činovníků obou klubů.

Naše tělocvičná jednota, která je zároveň Krajským centrem talentované mládeže Kraje Vysočina, poskytla také možnost výměny zkušeností vybraným hráčům či trenérům ze spolupracujících klubů Kraje Vysočina.

Tímto projektem by měla být rozvinuta dlouhodobá spolupráce, do níž se zapojí více házenkářských oddílů z našich regionů. Spoluprací a společným setkáváním se na sportovním poli bychom chtěli docílit větší atraktivnosti házené pro mladé sportovce v našich regionech a v budoucnu zvýšení úrovně tohoto sportu na obou stranách hranice.

Do projektu byly zapojeny týmy napříč věkovými kategoriemi v jednotlivých akcích:

  • 8. – 13. srpna 2021: soustředění mladších dorostenců TJ Sokol Nové Veselí v Eggenburgu spojené s předáváním zkušeností mezi trenéry družstev hrající nejvyšší soutěže v Rakousku a České republice. Na závěr soustředění proběhlo přátelské utkání s muži UHK Krems B.
  • 9. – 13. srpna 2021: soustředění žákovských kategorií UHC Eggenburg v Novém Veselí. Soustřední mladších a starších žáků v areálu TJ Sokol Nové Veselí a v ZDT Aréně v Novém Veselí.

Grundfos Tatabánya KC