Fyzioterapie veselských házenkářů

Péči v oblasti fyzioterapie pro naše hráče se již několik let věnuje fyzioterapeutka Mgr. Marta Šilerová. Pro hráče trénující na úrovni TCM a mužské nejvyšší soutěže je fyzioterapie nedílnou a důležitou součástí života sportovce. Jsme moc rádi, že naše spolupráce pokračuje, a tak jsme se naší fyzioterapeutky v aktuálním rozhovoru zeptali na pár otázek přibližujících péči o sportovce.

Jak dlouho se věnujete fyzioterapii a kde Vás mohou zájemci případně navštívit?

Práci fyzioterapeuta se věnuji od roku 2007. V roce 2011 jsem si otevřela soukromou ambulanci fyzioterapie ve Žďáře nad Sázavou. Služby poskytuji klientům samoplátcům. Ve své praxi se věnuji léčbě akutních i chronických bolestí pohybového aparátu, poúrazových stavů, pooperačních stavů a prevenci těchto bolestí formou fyzikálních procedur a individuální terapie. Moji ambulanci najdete na Zdravotním středisku u společnosti Žďas a.s. ve Žďáře nad Sázavou. Možnost objednání je vždy po telefonické domluvě.“

 

Jak důležitá je fyzioterapie pro sportovce obecně, a když se zaměříme například na rozdíl mezi kategorií mužů a dorostenců, o které u veselských házenkářů pečujete?

„Od lékařů všeobecně slyšíme, že musíme sportovat, abychom předcházeli civilizačním chorobám, degenerativním onemocněním a všeobecně potížím s pohybovým aparátem. Proč by tedy sportovec potřeboval fyzioterapii, když přece dodržuje rady lékařů? Sportovci na vyšší úrovni sice splňují podmínku, že neleží na gauči, ale ti jsou naopak zase většinou přetrénovaní. Potom u nich dochází k bolestem z důvodu přetížení určitých svalových skupin nebo následně úrazům v rámci daného sportu či přetížení. Proto se fyzioterapie využívá ke kompenzacím nebo rychlému a zdravému návratu na hřiště po úrazu. Moji pomoc mohou využít hráči všech kategorií, nejsem vyhraněná pro určitou kategorii. U mužů to může být častější z důvodu většího vytížení, ale je to samozřejmě o každém hráči.“

Ukázka tejpování.

Můžete přiblížit, v čem jsou házenkáři specifičtí, co se týče právě fyzioterapie?

„Házená je, stejně jako další sporty, jednostranným sportem, proto je potřeba provádět specifické kompenzační cvičení. Zároveň je to sport kontaktní, proto je třeba se zaměřit nejen na sílu a dynamiku velkých svalových skupin, ale zároveň i na zpevnění celého trupu, aby hráči dokázali odolávat tlakům a úderům od soupeřů. Důsledná fyzioterapie po úrazech je důležitá u všech sportovců, protože tím předchází opakování daného úrazu nebo je prevencí úrazů jiných.“

 

Kdy nejčastěji potřebují hráči vaši péči, pokud neřeší nějaký konkrétní problém – po zápasech nebo spíš během přípravy?

„Určitě v přípravě, protože jsou po nějaké pauze a mají větší zátěž, na kterou tělo není v tu chvíli adaptované. Během sezóny o hráče pečuje masér, který vždy dává bolavé a vyčerpané svaly po zápase zase do pořádku. Mě potom hráči vyhledávají spíš ke konci sezóny, kdy už jsou vyčerpaní a bolesti se jim hromadí. Jinak samozřejmě kdykoliv během sezóny po jakémkoliv úrazu.“

Jaké procedury v rámci fyzioterapie u Vás házenkáři mohou absolvovat, které jsou pro sportovce dobré?

„Jako první rychlou pomoc využíváme laserterapii, která je nejúčinnější v akutních fázích léčby jakéhokoliv zranění nebo bolesti. Jinak lze u mě v ambulanci absolvovat jakoukoliv formu fyzikální terapie (VAS – bezkontaktní elektromagnetoterapie, elektroléčba, ultrazvuk, magnetoterapie) a na cvičebně individuální terapii podle potřeb. V rámci terapií používám prvky mobilizací, DNS, Spiraldynamik, terapie suchou jehlou, tejpování, atd.“

 

Součástí testování hráčů dorostenecké kategorie, které jste s nimi absolvovala je také tzv. technologie Mobee. Přiblížíte nám, o co jde?

„Jedná se o kombinaci vyšetření mobility páteře a kondici specifických svalových skupin pro házenou (ve smyslu zkrácení svalů). Měření probíhá dvakrát ročně – na začátku a na konci sezóny. Trenéři si z tohoto měření mohou odnést informaci do další sezóny, jaký vliv sestavený trénink měl na dané svaly, případně jak pozměnit cvičební jednotku, aby nedocházelo k výraznému zkracování určitých svalů. Setkávám se ale i se zájmem jednotlivých hráčů, kteří si na základě výsledků sami přidávají kompenzační cviky do svých rozcviček.“

Děkujeme za kvalitní péči o naše sportovce a spolupráci.

Zároveň bychom naší fyzioterapeutce rádi dodatečně poblahopřáli

ke krásnému jubileu, a to 40. narozeninám! Všechno nejlepší, Marto!

Veškeré aktuality a novinky sledujte na našich sociálních sítích!