Veselští trenéři lektory na seminářích v Jihomoravském kraji

V prosinci 2022 proběhly v Telnici dva semináře pro trenéry, jichž se jako lektoři účastnili trenéři našeho klubu. První seminář pořádal oddíl Sokol Telnice ve spolupráci s Jihomoravským krajským svazem házené na téma Obranný systém 6:0 dle herního Konceptu ČSH pro kategorii staršího žactva a mladšího dorostu. Na programu byla teoretická přednáška pod vedením Jana Bělocha, hlavního trenéra našeho mužstva a tréninková jednotka vedená Róbertem Bartou, trenérem našeho TCM.

„Tréninkovou ukázku hodnotím kladně. Kluci se snažili vstřebávat a realizovat informace, které dostali. Snažili jsme se do ukázky zakomponovat základní principy ofenzivního obranného systému jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni systému,“ shrnuje praktickou část trenér Barta.

Druhý seminář na téma Obrana 3:3 pak pořádal Jihomoravský krajský svaz házené. O teoretickou část se znovu postaral náš hlavní trenér Jan Běloch, o praktickou pak krajský trenér Ladislav Dvořák.

Obou seminářů se dohromady zúčastnilo 55 účastníků.

školení_tel (3)
Veškeré aktuality a novinky sledujte na našich sociálních sítích!