Spolupráce oddílu házené a Střední obchodní školy

Představujeme třetí školu spolupracující s naším oddílem házené: Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.


465.jpg

V sérii článků o spolupráci našeho oddílu se školami jsme vám minulý týden představili druhou školu, kterou byla Vyšší odborná a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou. Tento týden navazujeme v naší sérii další žďárskou střední školou: Střední školou obchodní a služeb. V rámci článku si kromě stručného představení školy můžete rovněž přečíst krátký rozhovor se zástupcem školy, ředitelkou paní Ing. Radkou Hronkovou, která nám odpověděla na otázky, jak škola hodnotí naši rozvíjející se spolupráci či jak vnímá povinnosti mladých studentů.

Na podobné otázky odpověděli také naši trenéři mládežnických kategorií Jan Běloch a Róbert Barta a zprostředkovali tak pohled i ze sportovního hlediska.

 

Střední škola obchodní a služeb SČMSD, Žďár nad Sázavou, s.r.o.

https://www.obchodskolazr.cz/

O škole

Vznik školy byl vyvolán potřebou kvalifikovaných pracovníků pro oblast obchodu a služeb v našem regionu. Datuje se k 1. září roku 1959, kdy vznikla původně jako Učňovská škola. Prvním otevřeným oborem byl Prodavač potravinářského i smíšeného zboží a k němu se postupně přidávaly další. Učební obory se v průběhu let obměňovaly a stabilizovaly. Budova domova mládeže byla vystavěna vlastními silami a slavnostně otevřena v roce 1976. Podíleli se na ní učni oboru Zedník a při pomocných pracích byli začleněni pedagogové a učni ostatních oborů. Během let jsou zařazeny další nové obory, včetně prvního maturitního. V září roku 1986 škola získává vlastní prostory pro výuku. Od roku 1993 je škola vedena jako soukromá. Upravuje se interiér a mění se vzdělávací nabídka školy, která vytváří předpoklad úspěšného fungování v konkurenci ostatních středních škol. Poslední změna názvu školy, která nejlépe vystihuje zaměření jednotlivých oborů vzdělání, přišla v květnu 2006 (aktuální název školy).

V současné době škola nabízí širokou škálu oborů vzdělání, a to nejrůznějšího zaměření. Jedná se o obory zakončené výučním listem, maturitním vysvědčením i nástavbové studium. Obory představují novou vzdělávací cestu pro žáky, kteří chtějí nalézt své uplatnění především v oblasti služeb či ekonomické oblasti. Zajímavým oborem, který škola rovněž nabízí, a to s přesahem do sportovní sféry, je obor Rekondiční a sportovní masér.

V květnu roku 2020 škola získala velkolepý grant od dánské nadace The Velux Foundations, jehož cílem je posílit odborné dovednosti žáků a uplatnitelnost absolventů školy. Díky tomuto grantu, který je zaměřen na kariérové poradenství, pracovní stáže v zahraničí, zlepšování podmínek vzdělávání, růst pedagogických pracovníků a současně umožňuje podpořit absolventy příspěvky na jejich podnikání je velký předpoklad, že nové pojetí odborné školy bude korespondovat se vzdělávacími potřebami 21. století.

 

Zástupce školy: ředitelka Ing. Radka Hronková

1. Jak vnímáte rozvíjející se „spolupráci“ mezi školou a oddílem házené Nové Veselí?

„Naše spolupráce je teprve v začátcích, ale cítím, že jde o krok správným směrem.  Vzájemně jsme sladili naše představy, vyšli si vstříc, nastavili pravidla fungování a především pochopili, že náš cíl je společný. Jsem velmi ráda, že trenéři vnímají vzdělání i sportovní výkony svých svěřenců jako rovnocenné. Třídní učitelé jsou s nimi v úzkém kontaktu a případné výukové problémy jsou okamžitě řešeny. Škola dává prostor pro sportovní aktivity žáků a současně víme, že jakékoliv naše přiměřené požadavky budou ze strany trenérů akceptovány a podpořeny. Jsme ve vzájemné shodě a naši společní svěřenci tak mají korektní, jasná a pevná pravidla. Rádi podporujeme naše studenty v jakýchkoliv mimoškolních aktivitách a myslíme si, že sport je ideální pro dobrý rozvoj osobnosti mladých lidí.“

 

 2. Jaké výhody podle Vás přináší spolupráce školy a sportovního oddílu?

„Naše škola je velmi intenzivně nastavena na spolupráci mezi námi, žákem a jeho zákonným zástupcem. Pokud je takovéto spojení funkční, je základním předpokladem vzdělávacího úspěchu. Sportovní oddíl je pro nás možná netypickým, ale zcela zásadním partnerem této spolupráce. Jde nám o společnou věc a výhodu vnímám především v silné motivaci, která nám svým způsobem velmi usnadňuje práci. Když cokoliv ze strany žáka nebude fungovat a budeme chtít řešení, stačí jediný telefon a škole se dostane podpory. Vím, že trenéři pravidelně kontrolují studijní výsledky svých svěřenců a vedle sportovních úspěchů kladou důraz i na ty naše. A to je velmi dobře. Naše škola navíc nabízí studium oboru velmi blízkého ke sportu, což je Rekondiční a sportovní masér.“

 

3.Vrcholový sport a studium na střední škole – jak vnímáte, z pozice školy, tuto kombinaci „povinností“?

Na první pohled se může zdát, že vrcholový sport bude předurčovat určité zanedbávání studijních povinností, žák bude pravidelně a často chybět, nebude zvládat probíranou látku. I s takovým scénářem se setkáváme, ale příčinou rozhodně nemusí být sport.  Na druhé straně pokud se něčemu intenzivně věnujete, je to o vaší kázni, zodpovědnosti, cílevědomosti či překonávání překážek. Profilujete vlastnosti důležité pro život a tedy i pro studium. Studenti si musí vytvořit správný systém a organizaci volného času, aby správně fungovali jak ve škole, tak v oddíle, a tato systematičnost je potom pro jejich budoucí život obrovskou devizou.  Myslím si, že je to o osobnosti každého a kombinace vrcholového sportu a studia může být reálná. Zvlášť, když jsou jasně nastavena pravidla a případné problémy jsou řešeny hned v začátcích.“

 

Trenéři oddílu

1. Jak vnímáte rozvíjející se „spolupráci“ mezi školou a oddílem házené Nové Veselí, jaké výhody to podle Vás přináší?

Jan Běloch: „Naše spolupráce je teprve v začátku a první naši hráči na školu nastoupili v letošním roce. Takže spíš můžeme mluvit o vizi, proč je pro nás tato škola zajímavá. Hlavním zaměřením školy jsou ekonomické obory, které jsou v dnešní době atraktivní pro velkou skupinu studentů. Pro naše hráče škola nabízí velmi atraktivní obor Rekondiční a sportovní masér, kde hráči vidí propojení se sportem a je to pro ně i určitá šance, jak zůstat u sportu, i kdyby se jim nezdařila hráčská kariéra.“

 

2. Vrcholový sport a studium na střední škole – jak vnímáte, z pozice trenérů, tuto kombinaci „povinností“?

Róbert Barta: „Vzdělávání, studium je nezbytnou součástí výchovy, rozšiřuje obzory, vědomosti, určí směr uplatnění se člověka v dospělosti. Sport, v našem případě házená, je za mě také nezbytnou součástí zdravého životního stylu, který naučí hráče k pravidelnosti, sebezapření, kolektivnímu duchu a vybuduje pozitivní vztah k pohybu. Když je kombinace školy a sportu vyvážená, tj. ani jedna sféra se nedostává do pozadí, tak každý, kdo se podílí na výchově hráčů, může být spokojený, či je to rodič, učitel nebo trenér. Hráči si musí uvědomit, že není správné soustředit se jenom na házenou. Délka kariéry házenkáře je nevyzpytatelná. Vždy je dobré, když má člověk ve svých rukou vzdělání, které mu zabezpečí „zařazení se do společnosti“ po ukončení aktivní hráčské kariéry. Úkolem nás trenérů je dobrá komunikace a spolupráce se školou, která zabezpečí hráčům dosahovat ty nejlepší výkony a výsledky ve škole, ale i na palubovce. Určitě se to dá zvládnout, je to otázka vůle.“

 

Na závěr ještě jednou děkujeme "Obchodce" za jejich účast, příští týden se můžete těšit na pokračování naší série a představení čtvrté školy.

 

Pozvánky
07.12.2022 19:30
TJ Sokol Nové Veselí - Talent tým Plzeňského kraje (17. kolo Chance Extraligy)
Muži
17.12.2022 15:00
TJ Sokol Nové Veselí - SKKP Handball Brno
Mladší dorost
17.12.2022 17:00
TJ Sokol Nové Veselí - SKKP Handball Brno
Starší dorost
Partneři