Spolupráce oddílu házené a VOŠ a SPŠ

Představujeme druhou školu spolupracující s naším oddílem házené: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou. 


457.jpg

V sérii článků o spolupráci našeho oddílu se školami jsme vám minulý týden představili první školu, kterou bylo Biskupské gymnázium Žďár nad Sázavou. Tento týden navazujeme v naší sérii další žďárskou střední školou: Vyšší odbornou a Střední průmyslovou školou. V rámci článku si kromě stručného představení školy můžete rovněž přečíst krátký rozhovor se zástupcem školy, ředitelem panem Ing. Jaroslavem Kletečkou, který nám odpověděl na otázky, jak škola hodnotí naši spolupráci či jak vnímá povinnosti mladých studentů.

Na podobné otázky odpověděli také naši trenéři mládežnických kategorií Jan Běloch a Róbert Barta a zprostředkovali tak pohled i ze sportovního hlediska.

 

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou

https://www.spszr.cz/

 

 

O škole

Škola nabízí ucelenou sestavu technických a ekonomických oborů na úrovni středního a vyššího odborného studia. Jednotlivé obory jsou ukončeny maturitou, absolutoriem s titulem DiS, nebo výučním listem. Škola spolupracuje se všemi úrovněmi škol a je držitelem několika významných oborových certifikací s výraznými software benefity pro žáky a studenty. Aktivity na naší škole jsou podpořeny průmyslovým know-how a podpořeny z desítek grantových projektů. Do projektů jsou zapojeni aktivně žáci a studenti.

Škola se nachází ve Žďáře nad Sázavou a skládá se ze dvou pracovišť na ulici Studentská a Strojírenská, které jsou vzájemně propojeny nejen obory, specializacemi a lidmi. Škola nabízí zájemcům z komerčního i nekomerčního sektoru řadu služeb, které vychází ze špičkového vybavení, z ubytovacích a stravovacích kapacit. Škola disponuje technologiemi a podporuje sport.

Žáci školy se umístili v TOP 10 státních maturit. Výraznou částí výuky je popularizace technického a ekonomického vzdělávání. Škola disponuje jednou z nejrozsáhlejších publikačních preferencí v ČR.

 

Zástupce školy: ředitel Ing. Jaroslav Kletečka

1. Jak vnímáte a hodnotíte „spolupráci“ mezi školou a oddílem házené Nové Veselí?

Snahou školy je spolupracovat se všemi oddíly a zájmovými skupinami, ve kterých působí naši žáci a studenti tak, abychom dokázali vhodně spojit vzdělávání s mimoškolními aktivitami. V tomto kontextu se dá říci, že spolupráce s oddílem házené Nové Veselí je příkladná a inspirativní pro ostatní oddíly. V oblasti vzdělávání to začíná představením školy za přítomnosti vedení oddílu házené. Žáci společně s rodiči se seznámí s podmínkami studia, širokou nabídkou vzdělávacích oborů a vybavením naší školy. V průběhu studia oddíl házené včas informuje vedení školy a učitele o nepřítomnosti žáků ve vyučování z důvodu tréninkové činnosti, zápasů a soustředění. V případě zhoršujících se studijních výsledků škola společně s oddílem reagují včas, se snahou nedostatky napravit. Musím říci, že těchto případů není mnoho, při poměrně velkém počtu házenkářů, kteří naši školu navštěvují. Oddíl házené pomáhá škole při účasti žáků a studentů na různých úrovních středoškolských her."

 

2. Vrcholový sport a studium na střední škole – jak vnímáte, z pozice školy, tuto kombinaci „povinností“?

Jsem toho názoru, že pro rozvoj mladého člověka je důležité, mimo vlastních studijních povinností, ještě umět plnohodnotně využívat volný čas. Sportovní činnost k tomu významně přispívá a naše škola dlouhodobě tyto aktivity podporuje. Hodně už pamatuji a nikdy jsem nechtěl přijmout argument „ať žák studuje, nebo sportuje“. Myslím si, že je to naopak a že sladění studia a sportu, i toho profesionálního, je ideální kombinací v rozvoji moderních mladých lidí. Těch případů na naší škole je velmi mnoho a házenkáři z Nového Veselí k nim rozhodně patří.“

 

3. Považujete studenty, kteří se věnují sportu na vyšších úrovních, za „určité reprezentanty“ Vaší školy? Například úspěch bývalých absolventů, kteří se v roce 2018 kvalifikovali až na mistrovství světa středních škol v katarském Dauhá.

Školu se snažíme prezentovat a představovat veřejnosti v mnoha oblastech našich činností, včetně těch sportovních. Je zřejmé, že úspěchy našich sportovních reprezentantů vždy potěší a jsou prezentovány na různých úrovních. Naším záměrem je nabízet mladým lidem nejenom vzdělání, ale i podporu ve sportovní činnosti. Příští rok naše škola oslaví 70 let od založení a za tu dobu zde studovalo několik mistrů světa, olympijských vítězů a dalších úspěšných sportovců. Posledním velkým úspěch byla účast našich studentů, členů klubu házené v Novém Veselí na mistrovství světa středoškolských klubů v Dauhá. Tato akce byla náročná finančně i organizačně a klub v Novém Veselí si zaslouží poděkování za velmi dobrou spolupráci a podporu. Velmi nám pomohl klubový trenér Jan Kupa, který kluky znal a dokázal dobře využít jejich sportovní potenciál. Další pomoc spočívala v oblasti dopravy a sportovního oblečení.“

 

Fotografie z Mistrovství světa středních škol v házené, únor 2018, Dauhá (Katar).

Studenti VOŠ a SPŠ, kteří zároveň hájili či stále hájí

barvy novoveselského dorostu či A-týmu, skončili na turnaji na 9. místě.

Článek o úspěšném turnaji zde: https://zdarsky.denik.cz/ostatni_region/

 

Trenéři oddílu 

1. Jak vnímáte a hodnotíte „spolupráci“ mezi školou a oddílem házené Nové Veselí?

Jan Běloch: „Spolupráci vnímám velmi pozitivně. Škola nám vychází vstříc v našich požadavcích a my zároveň plně respektujeme potřeby školy. Spolupráce ze strany školy spočívá v uvolňování hráčů na ranní tréninky, turnaje a srazy reprezentace a my naopak hráčům sledujeme prospěch a v případě, kdy mají hráči problémy, tak ranní tréninky neabsolvují a musí do školy. Dohoda s vedením školy je jasná, pokud hráči plní, co mají a dokáží také sami komunikovat a řešit své povinnosti, tak jim škola vyjde vstříc. To jsou principy, které se snažíme hráčům vštípit do hlavy i my, a proto je cesta ke spolupráci velmi snadná. Jsme rádi, že máme blízko našemu oddílu školu, která má mnoho zajímavých oborů, které klukům, kteří se věnují házené, přináší velké možnosti do budoucího života.“

 

2. Vrcholový sport a studium na střední škole – jak vnímáte, z pozice trenérů, tuto kombinaci „povinností“?

Róbert Barta: „Vzdělávání, studium je nezbytnou součástí výchovy, rozšiřuje obzory, vědomosti, určí směr uplatnění se člověka v dospělosti. Sport, v našem případě házená, je za mě také nezbytnou součástí zdravého životního stylu, který naučí hráče k pravidelnosti, sebezapření, kolektivnímu duchu a vybuduje pozitivní vztah k pohybu. Když je kombinace školy a sportu vyvážená, tj. ani jedna sféra se nedostává do pozadí, tak každý, kdo se podílí na výchově hráčů, může být spokojený, či je to rodič, učitel nebo trenér. Hráči si musí uvědomit, že není správné soustředit se jenom na házenou. Délka kariéry házenkáře je nevyzpytatelná. Vždy je dobré, když má člověk ve svých rukou vzdělání, které mu zabezpečí „zařazení se do společnosti“ po ukončení aktivní hráčské kariéry. Úkolem nás trenérů je dobrá komunikace a spolupráce se školou, která zabezpečí hráčům dosahovat ty nejlepší výkony a výsledky ve škole, ale i na palubovce. Určitě se to dá zvládnout, je to otázka vůle.“

 

Na závěr ještě jednou děkujeme "Průmce" za jejich účast, příští týden se můžete těšit na pokračování naší série a představení třetí školy.

 

Partneři