Výročí našeho klubu: nové tisíciletí

Šestý ze série článků v rámci výročí 50 let činnosti našeho oddílu házené TJ Sokol Nové Veselí.


402.jpg

Výročí našeho klubu: nové tisíciletí

    Do nového tisíciletí vstoupila novoveselská házená s předsevzetím naplnit vize a principy, které si stanovila v předchozích letech. To znamená pokusit se k házené, krásnému, rychlému, dynamickému, zajímavému, kolektivnímu sportu přitáhnout co největší množství mladých házenkářů a kvalitní prací jim umožnit hrát házenou na té nejvyšší úrovni. Můžeme říci, že se to především zásluhou obětavosti mnoha trenérů, funkcionářů, partnerů a sponzorů podařilo a házená v Novém Veselí se postupnými krůčky začala řadit k nejlepším týmům pracujícím s mládeží v ČR.

Uveďme aspoň některé z výsledků těchto let, které nám, jak si mnozí jistě vzpomenou, dělaly velikou radost.

 

rok 2001: postup dorostenců do II. dorostenecké ligy

 rok 2002: muži postup do II. ligy

rok 2002: mladší žáci 6. místo na přeboru ČR

rok 2002: mini žáci přeborníci jihomoravské oblasti

rok 2003: mladší žáci vítězství na Partille Cupu

 rok 2004: mladší žáci 4. místo na Přeboru republiky

 rok 2006: muži postup do I. ligy

rok 2006: mladší dorost postup do I. ligy

rok 2006: žáci 3. místo na Přeboru republiky, přeborníci ČR České obce sokolské

rok 2008: starší dorost postup do I. ligy

rok 2008: mladší žáci mistři republiky v desetiboji a vítězové Handball Tour

rok 2010: starší žáci 3. místo na přeboru republiky

 

   Zvýšená sportovní činnost samozřejmě požadovala zajištění větších finančních prostředků a to jak od partnerů Městyse Nové Veselí, Kraje Vysočina a České obce sokolské tak od našich sponzorů. Zastupitelstvo Městyse Nové Veselí pod vedení starosty pana Ivo Jonáka dlouhodobě pracovalo na získání finančních prostředků na výstavbu nové sportovní haly, což se také po velkém úsilí a též zásluhou stávajícího prezidenta České republiky pana Ing. Miloše Zemana v roce 2007 podařilo. Výstavbou sportovní haly se zásadním způsobem zlepšily podmínky pro oba největší sporty v Novém Veselí házenou mužů a volejbal žen. Výkonnost obou těchto sportů se zásadním způsobem zvedla a krásná sportovní hala přilákala do svých prostor stovky, ba tisíce mladých sportovců nejen z Nového Veselí a širokého okolí. Kraj Vysočina na základě výsledků, kterých novoveselských házená dosahovala přiznal Sokolu Nové Veselí status Tréninkového centra mládeže, podpořil tak další rozvoj házené v Novém Veselí a stal se postupně jedním z našich nejvýznamnějších partnerů. Česká obec sokolská na základě našich výsledků zřídila v Novém Veselí Střediskovou základnu mládeže a pro dospělé nám udělila kategorii Výkonostního sportu dospělých.

   K získání nových sponzorů a k poděkování za podporu sponzorům stávajícím pořádal náš oddíl na začátku století velice podařená Loučení s létem, na kterých zástupci našich sponzorů sehráli nohejbalový turnaj a celý den probíhal v areálu bohatý program, který vrcholil večerní vystoupením umělců. Namátkou jmenujme Karla Vágnera, Karla Zicha, Leška Semelku, Věru Martinovou a další. Kdo zažil tato krásná setkání dodnes na ně vzpomíná.

  Začátkem nového tisíciletí novoveselská házená rozhodně nezahálela a chystala se k tomu, co mělo přijít v letech příštích. Ale o tom až příště v dalším a poslední pokračování našeho seriálu, který vyjde za 14 dní.

Příští týden v neděli 23. srpna v 17 hodin se můžete těšit na další rozhovor s jedním z pamětníků tohoto období, hráčem našeho oddílu!

Partneři