I. liga mladšího dorostu: Pepino SKP Frýdek-Místek - TJ Sokol Nové Veselí 27:23 (18:15)
I. liga staršího dorostu: Pepino SKP Frýdek-Místek - TJ Sokol Nové Veselí 25:30 (10:13)
Extraliga mužů: Pepino SKP Frýdek-Místek - TJ Sokol Nové Veselí 21:29 (9:17)
I. liga staršího dorostu: TJ Sokol Nové Veselí - HBC Jičín 30:25 (13:12)
I. liga mladšího dorostu: TJ Sokol Nové Veselí - HBC Jičín 38:20 (18:9)
Extraliga mužů: TJ Sokol Nové Veselí - HBC Ronal Jičín 24:24 (13:13)

O KCTM

Institut KCTM je formou podpory, kterou krajská samospráva poskytuje sportovním odvětvím na základě pečlivého hodnocení a výběru jednotlivých projektů. Závazný postup kraje při podpoře vzniku krajských center talentované mládeže a poskytování dotací na podporu talentovaných sportovců, kteří se připravují na sportovní kariéru v těchto centrech je popsán v dokumentu Pravidla Rady kraje Vysočina pro vznik a přidělování dotací na krajská centra talentované mládeže.
Krajské centrum talentované mládeže (KCTM) Vysočina pro chlapeckou házenou pracuje při oddílu házené TJ Sokol Nové Veselí již třetím rokem.Dosavadní úspěch projektu KCTM při TJ Sokol Nové Veselí lze dokladovat celkovým zvýšením úrovně chlapecké házené na Vysočině, vyjádřené například umístěním oddílů v soutěžích organizovaných ČSH a oblastními svazy, ale také umístěním, předvedenou hrou a vystupováním na prestižních zahraničních turnajích jako je např. KEMPA 4 Sport ve slovenském Prešově, Bálasz kupa v maďarkém Győru, či CELL Cup v maďarském Veszprému. Dále růstem počtu hráčů v mládežnických kategoriích v období, kdy se házená jako sport potýká s výrazným úbytkem členské základny.
Systematická práce s hráči začíná už v nejmladší kategorii minižáků a na intenzitě nabírá v kategoriích mladších a starších žáků. A zvláště pro tyto kategorie platí, že pro zařazení do výběru KCTM jsou nejdůležitějšími vlastnostmi tréninková píle, sportovní srdce a touha se zlepšovat. Výběr KCTM je proto pro žákovské kategorie pojat velmi široce. Základním stavebním kamenem KCTM je letní příprava a hlavně letní přípravný kemp, který se samostatně pořádá pro mladší žáky a starší žáky. Vyvrcholením letního přípravného období je turnaj Rozhodni se sám, který pořádá TJ Sokol Nové Veselí a v každé žákovské kategorii se ho účastní dva výběry KCTM Vysočina. V průběhu roku pak následují krátká jednodenní soustředění se dvěma tréninkovými jednotkami, pořádaná většinou před významným přípravným turnajem. V sezóně hráči zařazení do KCTM sehrají více než 40 náročných utkání v rámci přípravných turnajů, přičemž 40-50% utkání je sehráno se zahraničními soupeři.
Hráči, kteří prošli KCTM v žákovských kategoriích pak mají možnost se uplatnit v prvoligových dorosteneckých družstvech TJ Sokol Nové Veselí. Za výhodu, zvláště pro mateřské oddíly, lze považovat i to, že hráči většinou zůstávají v mateřských oddílech a do prvoligových dorosteneckých týmů hostují, či v případě přestupu do TJ Sokol Nové Veselí hostují ve svých původních oddílech. Hráči tak zůstávají v kontaktu s mateřským klubem a mají vždy možnost se v nejbližším přestupním termínu vrátit zpět.
Za hlavní výhodu systému KCTM je možno považovat to, že s hráči se systematicky pracuje už od jejich sportovních začátků, od kategorie minižáků až po starší dorost. Trenéři KCTM tak mají možnost pravidelného sledování hráčů v rámci tréninkových kempů a soustředění a také při herní přípravě – turnajích. Trenéři v mateřských oddílech pak dostávají zpětnou vazbu a hráči si do svých mateřských klubů přinášejí nové tréninkové návyky a zkušenosti z náročných turnajových klání. Trenéři KCTM také poskytují metodické vedení a odborné konzultace trenérům mládeže u spolupracujících oddílů. Do KCTM jsou hráči zařazováni na základě doporučení trenérů v jejich mateřských oddílech, případně jsou vytipováni trenéry KCTM.
Celý projekt funguje bez přímé finanční spoluúčasti ČSH a je založen na dobrovolné práci trenérů a funkcionářů z TJ Sokol Nové Veselí a spolupracujících oddílů. Každý z účastníků projektu tak musí ke své běžné dobrovolné práci v oddíle přidat ještě „něco“ navíc. Je třeba také připomenout a ocenit podporu a pomoc ze strany rodičů hráčů.
V KCTM Vysočina působí v sezóně 2009/2010 hráči z následujících oddílů: TJ Sokol Nové Veselí (93), TJ Sokol Velké Meziříčí (11), TJ Sokol Dolní Cerekev (2), TJ Jiskra Havlíčkův Brod (5), TJ Kovofiniš Ledeč nad Sázavou (6).